top of page

FAQ

Her kan du få svar på de spørgsmål, som vi modtager fra andre. Mangler du svar på et spørgsmål så kontakt os endelig. 

 • Hvad koster det at oprette et ApS?
  Når du opretter et ApS er den samlede pris kr. 1.888,75 inkl. moms og gebyrer. Den samlede pris består af følgende poster: Vores honorar på kr. 975 Moms på kr. 243,75 Gebyr til Erhvervsstyrelsen på kr. 670 Bemærk at omkostningerne til stiftelsen kan betales af selskabet og dermed af indskuddet. Det samlede beløb, som du skal overføre i forbindelse med stiftelsen af et ApS, kan derfor være ned til kr. 40.000.
 • Hvad er minimumsindskuddet ved stiftelse af ApS?
  Når du skal oprette et ApS, skal der minimum indskydes kr. 40.000 i selskabet. Minimumskravet på de kr. 40.000 fremgår af selskabsloven og kan ikke afviges. Når du stifter et ApS gennem en advokat, så kan indskuddet indbetales på en klientkonto, hvorefter advokaten i forbindelse med stiftelsen kan godkende selskabskapitalen.
 • Hvad kan mit ApS hedde?
  Der er ikke entydige regler for, hvad et ApS kan og må hedde. Dog er der nogle grundregler, som du skal være opmærksom på: Navnet skal være ledigt - Du kan søge på www.cvr.dk, om navnet er ledigt. Navnet skal tydeligt adskille sig fra navnet på andre virksomheder. I navnet må du ikke medtage slægtsnavn, firmanavn, navn på fast ejendom, varemærke, forretningskendetegn og lignende, som du ikke har ret til. Navnet må ikke være egnet til at vildlede. Du må f.eks. ikke kalde din virksomhed "revisor", hvis du ikke driver revisionsvirksomhed. Kun anpartsselskaber kan og skal i deres navn benytte betegnelserne "anpartsselskab" eller "ApS".
 • Hvad er et holdingselskab?
  Et holdingselskab er et selskab, der ejer et andet selskab. Det er typisk et ApS, og det eneste formål, som et holdingselskab har, er at eje et eller flere andre selskaber helt eller delvist. Fordelen ved et holdingselskab er bl.a., at udbytte er skattefrit, hvis holdingselskabet ejer 10 % eller mere af driftsselskabet. Dertil kommer, at en købesum fra et salg af driftsselskabet også er skattefrit. Du kan læse mere om holdingselskab her Du kan læse mere om udbytte her
 • Skal et ApS have revision?
  Nej, langt de fleste ApS selskaber fravælger revision. Revision af selskabets årsregnskab betyder, at årsregnskabet ikke kun udarbejdes, men også gennemgås af en revisor, der samtidig laver en erklæring og kontrol omkring indholdet og selskabets status. Langt de fleste anpartsselskaber (ApS'er) kan fravælge revision. Kravet for at fravælge revision er, at selskabet ikke overskrider to af følgende tre betingelser: En balancesum på 4 mio. kr. (Balancesum er summen af selskabets samlede aktiver og passiver) En nettoomsætning på 8 mio. kr. om året Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede medarbejdere på 12 i løbet af regnskabsåret Da de fleste virksomheder opfylder mindst 2 af betingelserne, kan de derfor fravælge revision. Selv om du fravælger revision, så kan du stadig få en revisor til at udarbejde og og indlevere årsrapporten til Erhvervsstyrelsen. Læs mere om alle de forhold du skal være opmærksom på i vores artikel "Det skal du vide, når du vil oprette et ApS"
 • Hvad betyder ApS?
  ApS er en forkortelse for et anpartsselskab. Et anpartsselskab er et kapitalselskab, der er reguleret af selskabsloven.
 • Hvad betyder nominel kapital/værdi?
  Nominel værdi er selskabets bogførte værdi i modsætning til selskabets markedsværdi eller kursværdi. Den nominelle værdi er derfor den værdi, som der er anført i selskabets vedtægter og registreret hos Erhvervsstyrelsen. Den nominelle værdi fortæller derfor heller ikke noget om selskabets markedsværdi. Et ApS oprettes med en nominel selskabskapital på minimum 40.000 kr., der typisk er opdelt i anparter à 1 kr., hvilket vil sige, at der er 40.000 anparter i selskabet. Det fremgår af selskabets vedtægter og CVR.dk, hvad selskabskapitalens nominelle værdi er.
 • Hvor meget hæfter man for i et ApS?
  I et ApS er der begrænset hæftelse. Det betyder, at du kun hæfter med det indskud, som du indbetaler i selskabet. I et ApS er minimumsindskuddet kr. 40.000. Det er muligt at indskyde mere, men de fleste starter med et indskud på kr. 40.000. Den begrænsede hæftelse i et ApS gør, at det er en meget populær virksomhedform. Du kan læse mere om ApS her. Hvis du skal optage lån i selskabet eller indgå større aftaler som f.eks. leje af erhvervslokaler, så kræver banker og udlejere nogle gange en personlig kaution som sikkerhed. Det betyder at du hæfter personligt for netop den forpligtelse som du kautionere for. Hvis du ikke har kautioneret, så hæfter du ikke personligt.
 • Hvad koster det at have et ApS om året?
  Som udgangspunkt koster det ikke noget at have et ApS, når det først er oprettet. Dog er der nogle typiske årlige omkostninger ved at have et ApS. Det gælder bl.a. til banken for at selskabet har en erhvervskonto og til revisor for at udarbejde det årlige årsregnskab. Det er meget forskelligt, hvad banker og revisorer koster, og det afhænger ofte af, hvilken type virksomhed, som du driver fra dit ApS. Der kan derudover være udgifter til bogføringssystem, lønsystem og meget andet. Du kan læse mere her om, hvilke forhold du skal have styr på, når du har et ApS.
 • Kan man selv oprette et ApS?
  Det er nemmest at oprette et ApS gennem en advokat med en klientkonto. Du kan selv oprette et ApS, men du skal have godkendelse af selskabskapitalen fra enten en bank, revisor eller advokat. Da advokater som de eneste har en klientkonto, kan de nemmest godkende selskabskapitalen. Du kan læse mere om processen for oprettelse af ApS her.
 • Hvad betyder rullende kapital?
  Rullende kapital er en mulighed for at genbruge indskudskapitalen på de kr. 40.000, når du både opretter et ApS som driftsselskab og et ApS som holdingselskab. Med rullende kapital kan du for de samme kr. 40.000 derfor oprette begge selskaber og dermed få en holdingstruktur. Du indskyder først kr. 40.000 til oprettelse af holdingselskabet. Når holdingselskabet er stiftet indskyder holdingselskabet de samme kr. 40.000 til oprettelse af driftsselskabet. På den måde opretter du begge selskaber med de samme kr. 40.000 og såkaldt rullende kapital. De kr. 40.000 ender i driftsselskabet, hvor de kan anvendes som likviditet i dit selskabs drift. Du kan læse mere om fordelene ved et holdingselskab her. Du kan læse mere om oprettelse af ApS her.
 • Er der andre muligheder for stiftelse af ApS, hvis man ikke lige har 40.000 kr.?
  Du kan oprette et ApS ved indskud af aktiver (kaldes apportindskud). Aktiverne skal have en værdi af mindst kr. 40.000. Men det kræver en vurderingsberetning fra en godkendt revisor, og er derfor ofte forbundet med betydeligt flere omkostninger til oprettelsen. En anden mulighed er at oprette selskabet ved indskud af kr. 40.000 kontant. Derefter kan det nye ApS købe aktiver af dig som stifter til f.eks. kr. 40.000. På den måde får selskabet aktiverne og du får de kr. 40.000 tilbage personligt. Dette kræver ikke en vurderingsberetning fra en godkendt revisor, men det er naturligvis et krav, at aktiverne har en værdi der modsvarer købesummen. Aktiverne skal være relevante for selskabet, men det kan f.eks. være en computer, værktøj, inventar, varelager mv.
 • Kan jeg omdanne min enkeltmandsvirksomhed til ApS?
  Ja, du kan godt omdanne din enkeltmandsvirksomhed til et ApS, og hos Simple Law hjælper vi meget gerne med omdannelsen af din enkeltmandsvirksomhed til ApS. Omdannelsen kan gøres på to forskellige måder: Skattefri omdannelse: Denne kræver en vurderingsberetning fra en godkendt revisor. Vi henviser gerne til en revisor, hvis du ikke allerede har en. Dog kan den skattefri omdannelse kun foretages i perioden fra den 1/1 til 30/6, så det er vigtigt at forberede en skattefri omdannelse i god tid. Skattepligtig omdannelse: Denne kræver oprettelse af nyt ApS ved indskud af min. kr. 40.000. Derefter sælges din eksisterende virksomhed fra dig personligt til det nye ApS. Her skal der laves en overdragelsesaftale. Vores pris er den samme for begge metoder – nemlig kr. 2.970 + moms. Dette er eksklusive gebyr til Erhvervsstyrelsen på kr. 670 og honorar til revisor. Du er er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til omdannelse af din enkeltmandsvirksomhed til ApS. Du kan også læse mere i vores artikel: Sådan omdanner du din enkeltmandsvirksomhed til ApS
 • Kan jeg oprette et ApS ved indskud af aktiver (apportindskud)?
  Ja, du kan godt oprette et ApS ved indskud af aktiver. Det kaldes også apportindskud. De indskudte aktiver skal være relevante for virksomheden og have en værdi på minimum kr. 40.000. Aktiverne skal vurderes af en godkendt revisor, der også skal lave en vurderingsberetning til stiftelsen af selskabet. Et apportindskud kan være værktøj, inventar, varelager eller andet, men kan også være en bestående virksomhed. I stedet for oprettelse af ApS ved apportindskud, kan du også oprette et ApS ved indskud af kr. 40.000 kontant og derefter lade det nye selskab købe aktiverne af dig. Dette er ofte en både nemmere og billigere metode. Læs mere om oprettelse af ApS her.
 • Må selskabet bruge de 40.000 kr., der indskydes i et ApS?
  Ja. De 40.000 kr., der indbetales til oprettelse af ApS'et tilhører ApS'et. Selskabet må derfor gerne bruge pengene i den almindelige drift. Det kan være til indkøb af inventar, markedsføring, varelager eller løn. Ledelsen i et ApS (direktøren eller bestyrelsen), har ansvar for, at der til enhver tid er et såkaldt "forsvarligt kapitalberedskab". Det betyder, at der skal være penge i selskabet til at opfylde selskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder.
 • Hvad er en reel ejer?
  En reel ejer af et ApS eller et A/S er en fysisk person, der ultimativt, og i sidste ende, ejer eller kontrollerer mere end 25 % af ejerandelene eller stemmerettighederne i selskabet. Ejerskabet som reel ejer kan derfor være direkte eller indirekte, og det kan kun være personer, der er reelle ejere. Hvis du ejer et selskab 100 % direkte, så er du selv 100 % reel ejer af selskabet. Hvis du ejer et holdingselskab, der ejer (drifts)selskabet 100 %, så er du selv 100 % reel ejer af både holdingselskabet og driftsselskabet. De reelle ejere af et selskab skal registreres hos Erhvervsstyrelsen og fremgår derfor af CVR.dk. Ud over selskabets reelle ejere, så skal selskabets legale ejere også registreres.
 • Hvad er en legal ejer?
  En legal ejer er en direkte ejer af et selskab eller en person, eller virksomhed, der har stemmeret i virksomheden. Legale ejere kan derfor både være personer og virksomheder, der har stemmerettigheder eller kapital i en virksomhed. Alle personer og virksomheder, der råder over mere end 5 % af et selskabs kapital eller stemmeret, skal registreres hos Erhvervsstyrelsen og fremgår af CVR.dk. Hvis du ejer et selskab 100 % direkte, så er du selv 100 % reel og legal ejer af selskabet. Hvis du ejer et holdingselskab, der ejer (drifts)selskabet 100 %, så er du selv 100 % reel ejer af holdingselskabet og driftsselskabet, men kun reel ejer af driftsselskabet. Holdingselskabet er derimod legal ejer af driftsselskabet.
 • Hvad er en ejeraftale?
  En ejeraftale er en aftale, der regulerer ejer- og ledelsesforhold i et selskab. En ejeraftale indgåes mellem kapitalejerne i selskabet. En ejeraftale kan omhandle mange forskellige forhold. Det mest typiske er ledelse, overdragelse af kapitalandele, konkurrenceklausul, ansættelsesforhold, immaterielle rettigheder og beslutningskompetence.
 • Skal jeg have en ejeraftale?
  Hvis du ejer dit ApS alene, så skal du ikke have en ejeraftale. Hvis I er flere ejere af et ApS, bør I altid have en ejeraftale. En ejeraftale er ikke et lovkrav, men en klar anbefaling. En ejeraftale er en aftale, der regulerer forholdet mellem alle ejerne. Det gælder f.eks. spørgsmål om, hvem der kan træffe beslutninger, hvem der kan være i ledelsen, hvornår man kan sælge virksomheden, og om man kan drive konkurrerende virksomhed.
Masca

Opret ApS

Vi opretter dit nye ApS til en fast lav pris.

bottom of page