top of page

Virksomhedsoverdragelse - Selskabshandel eller aktivhandel?

Står du overfor at skulle sælge eller købe en virksomhed, så skal du overveje, og beslutte, om virksomhedsoverdragelsen skal ske ved en selskabshandel eller en aktivhandel. I denne artikel kan du læse mere om forskellen og om fordele og ulemper ved de forskellige typer af virksomhedsoverdragelse.


Forskellen på selskabshandel og aktivhandel


Forskellen på en selskabshandel og en aktivhandel er, at ved en selskabshandel overdrages anparter (et ApS) eller aktier A/S) og ved en aktivhandel overdrages de enkelte aktiver i en virksomhed.


Nedenfor gennemgås de to typer af overdragelser i dybden samt fordele og ulemper ved henholdsvis en selskabshandel og en aktivhandel.


Virksomhedsoverdragelse - Selskabshandel eller aktivhandel

Hvad er en selskabshandel?


En selskabshandel er en overdragelse af kapitalandele i et kapitalselskab - dvs. et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S). En selskabshandel er derfor et køb og salg af selve anparterne i et ApS eller aktierne i et A/S. 


Ved en selskabshandel overdrages hele selskabet, hvilket betyder at virksomheden beholder sit CVR-nr. efter overdragelsen. 


Alle de aktiver og passiver som selskabet ejer bliver derfor ikke direkte overdraget, men indirekte overdraget, da det er selskabet og ikke aktiverne, der skifter ejer.


Når virksomheden overdrages ved en selskabshandel, så bliver selskabets aktiviter i selskabet, og driften kan derfor som udgangspunkt fortsætte uændret fra selskabet uafhængigt af virksomhedsoverdragelsen.


De samarbejdspartnere, kunder og leverandører, som virksomheden hidtil har haft, bliver ved med at handle med det samme selskab og det samme CVR-nr.


Straks efter overdragelsen ved en selskabshandel bør selskabets ledelse ændres og registreres hos Erhvervsstyrelsen, så den nye ejer har rådighed og tegningsret.


Hvad er en aktivhandel?


En aktivhandel er en overdragelse af virksomhedens enkelte aktiver. 


En aktivhandel kan derfor både bestå af en hel eller delvis virksomhedsoverdragelse.


Ved en aktivhandel opnår køber ejerskab over virksomhedens aktiver, og den videre drift af virksomheden sker derfor fra køber selv og fra købers CVR-nr. Det betyder at selve virksomheden får et nyt CVR-nr. (Købers CVR-nr.).


Ved en aktivhandel er det vigtigt at identificere alle virksomhedens aktiver, der ønskes overdraget. Det gælder alt lige fra navn, inventar, varelager, kunder, telefonnummer, SoMe-kanaler, domæner og hjemmeside. Hvis virksomheden har igangværende arbejder, der skal medfølge i handlen, så skal de også beskrives. 


Da virksomheden får et nyt CVR-nr. ved en aktivhandel, så er det vigtigt at orientere virksomhedens samarbejdspartnere. Det kan også være en forudsætning, at enkelte samarbejdspartnere accepterer overdragelsen. Det gælder f.eks. virksomhedens bank og udlejer.


En aktivhandel kræver som udgangspunkt en større detaljegrad i selve overdragelsesaftalen, men til gengæld har du en bedre mulighed for at til- og fravælge, hvad der skal være en del af virksomhedsoverdragelsen.


Ved en aktivhandel kan køber typisk være et nyoprettet ApS. Læs mere om oprettelse af ApS her.


Fordele og ulemper ved en selskabshandel


Fordele:


 • Virksomheden beholder sit CVR-nr.

 • Virksomheden kan fortsætte uændret straks efter overdragelsen

 • Virksomheden fremstår som den samme overfor kunder og samarbejdspartnere

 • Selskabets historik følger med, så virksomheden fremstår “etableret” og med historie

 • Alle selskabets aktiver følger med i overdragelsen

 • Et eventuelt skattemæssigt underskud kan ofte udnyttes fremadrettet

 • Overdragelsesaftalen er som udgangspunkt mere simpel, da det “kun” er kapitalandele, der skal overdrages


Ulemper:


 • Selskabets historik følger med, så virksomheden fremstår med historie, hvilket kan være en ulempe ved “dårligt ry”

 • Selskabets historik følger med i forhold til kreditorer og gæld til f.eks. leverandører og Skattestyrelsen

 • Alle selskabets passiver følger med i overdragelsen

 • Det kræver en dybere undersøgelse af selskabets historik i forhold til f.eks. regnskaber, kreditorer, moms og skat


Fordele og ulemper ved en aktivhandel


Fordele:


 • Selskabets historik følger ikke med, så virksomheden har mulighed for at starte forfra

 • Selskabets historik følger ikke med i forhold til kreditorer og gæld til f.eks. leverandører og Skattestyrelsen

 • Virksomhedens passiver følger ikke med i overdragelsen, så sælger hæfter fortsat for gammel gæld

 • Det kræver ikke en dybere undersøgelse af selskabets historik i forhold til f.eks. regnskaber, kreditorer, moms og skat

 • De gode aktiver kan udvælges og medfølge i overdragelsen


Ulemper:


 • Virksomheden får nyt CVR-nr.

 • Virksomheden kan ikke fortsætte uændret straks efter overdragelsen, men alle samarbejdspartnere skal orienteres om overdragelsen

 • Selskabets historik følger ikke med, så virksomheden fremstår nystartet og uden historik overfor kunder og samarbejdspartnere

 • Alle selskabets aktiver følger som udgangspunkt ikke med i overdragelsen, og hvert enkelt aktiv skal beskrives og aftales

 • Et eventuelt skattemæssigt underskud kan ikke udnyttes fremadrettet

 • Overdragelsesaftalen er mere kompleks, da alle relevante aktiver og passiver skal beskrives


Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse


Uanset om du overvejer en virksomhedsoverdragelse ved en selskabshandel eller en aktivhandel, så er virksomhedens medarbejdere beskyttet af lov om lønmodtageres retsstilling ved

virksomhedsoverdragelse, der også er bedre kendt som virksomhedsoverdragelsesloven.


Loven fastsætter regler for medarbejdernes retsstilling i relation til en virksomhedsoverdragelse, og det er derfor vigtigt, at du som køber og sælger af en virksomhed altid er opmærksom på, hvordan virksomhedens medarbejdere skal håndteres, og hvilke rettigheder de har.


Overdrages en virksomhed, eller en del heraf, indtræder køber nemlig umiddelbart i de rettigheder og forpligtelser, der bestod på overtagelsestidspunktet, i relation til medarbejderens løn- og arbejdsforhold.


Er du køber af en virksomhed, så bør du altid undersøge virksomhedens medarbejderforhold grundigt i forbindelse med den samlede due diligence.


Hjælp til virksomhedsoverdragelse


Der er mange forhold, som du skal være opmærksom på ved en virksomhedsoverdragelse, og typen af virksomhedsoverdragelse er bare et af dem. Det kan derfor være en god ide at søge hjælp hos både netværk og professionelle rådgivere, når du skal foretage due diligence af en virksomhed samt foretage og registrere den egentlige virksomhedsoverdragelse.


Hos Simple Law hjælper vi meget gerne med din virksomhedsoverdragelse, og du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse af din situation og dine behov.

bottom of page