top of page

Fordele ved et holdingselskab

I denne artikel gennemgår vi fordelene ved at have et holdingselskab. Vi giver dig et overblik og uddyber de enkelte fordele, så du kan vurdere, om et holdingselskab er noget for dig.


Overblik over fordelene ved et holdingselskab


Det er populært at have et holdingselskab, og det er der gode grunde til. Der er nemlig en række fordele ved at have et holdingselskab.


Fordele ved holdingselskab
Fordele ved holdingselskab

Et holdingselskab er et ApS, som du ejer personligt, og som så ejer dit driftsselskab. Vil du vide mere om, hvad et holdingselskab er, så læs denne artikel om holdingselskab.


Fordelene ved at have et holdingselskab er:

  • Skattefrit udbytte

  • Skattefrit salg

  • Minimering af risiko

  • Ejerskab i flere selskaber (koncern)

  • Investering i aktier og fast ejendom

  • Rullende kapital

  • Kontrol af udbyttebetalinger ved flere ejere


Nedenfor gennemgår vi de enkelte fordele mere uddybende.


Skattefrit udbytte


Med et holdingselskab som ejer af dit driftsselskab kan du modtage skattefrit udbytte fra driftsselskabet til holdingselskabet.


Det er en betingelse, for at holdingselskabet kan modtaget udbytte skattefrit, at holdingselskabet ejer 10 % eller mere af driftsselskabet.

Skattefrit udbytte ved holdingselskab

Udbytte er den betaling/forrentning, som et selskab kan give til sine ejere. Udbytte kan kun udbetales, hvis der er overskud i selskabet.


Ved at modtage udbyttet skattefrit, så kan du investere pengene i andre ting (som f.eks. andre selskaber, aktier eller fast ejendom) fra dit holdingselskab inden der betales skat af pengene.Skattefrit salg


Med et holdingselskab som ejer af dit driftsselskab kan du også modtage en købesum skattefrit. Da det er holdingselskabet, der er ejer af driftsselskabet, så er det holdingselskabet, der, formelt set, er sælger og derfor også modtager af købesummen.

Skattefrit salg ved holdingselskab

I tilfælde af at du sælger dit driftsselskab helt eller delvist, så vil købesummen derfor modtages skattefrit i holdingselskabet.


Det er ikke en betingelse af du ejer en bestemt ejerandel.


Hvis du ejer driftsselskabet personligt uden et holdingselskab, så betaler du skat af købesummen.Ved at have et holdingselskab, så kan du bedre styre, om du vil investere pengene fra dit holdingselskab, lade pengene stå eller udlodde dem som udbytte til dig selv personligt. Dette kan også gøres løbende/årligt inden de mere attraktive skattegrænser for udbytte.


Minimering af risiko


Et driftsselskab er eksponeret for mange ricisi som følge af den virksomhed, der drives fra selskabet. Det kan være kunder, der ikke betaler, krav fra det offentlige, retssager, kundemangel, medarbejdere og meget andet.


Det er derfor altid en god idé at minimere sin risiko mest muligt.

Minimering af risiko ved holdingselskab

Med et holdingselskab kan du, som nævnt ovenfor, skattefrit modtage overskuddet fra driftsselskabet som udbytte.


På den måde kan du løbende “tømme” driftsselskabet for dets overskud, således at det overskud, der er generet i driftsselskabet ikke eksponeres for de risici, der er i driftsselskabet, men derimod opbevares sikkert i holdingselskabet.


Hvis der sker noget med driftsselskabet - f.eks. en konkurs - så vil holdingselskabet ikke blive berørt af det, da der er begrænset hæftelse i driftsselskabet.


Ejerskab i flere selskaber (koncern)


Et holdingselskab kan eje flere selskaber. Du kan derfor have en koncern bestående af et holdingselskab (som moderselskab) og flere driftsselskaber (som datterselskaber).

Ejerskab i flere selskaber med holdingselskab

Det kan være relevant at dele sin virksomhed op i flere selskaber, hvis virksomheden f.eks. har flere afdelinger eller består af forskellige aktiviteter. Det kan være en restaurantkæde, der har flere restauranter eller en håndværksvirksomhed, der både har en maler og en tømrer.


Ved at dele virksomheden op i flere driftsselskaber, så eksponerer de forskellige afdelinger/selskaber ikke hinanden på risiko.


Hvis det går dårligt for én afdeling (et selskab), så kan dette selskab ophøre uden, at det påvirker de øvrige afdelinger/selskaber.


Det kan også være, at du skal have forskellige medejere med i de respektive selskaber. Det kan også nemmere gøres med et holdingselskab, da køb/salg fra holdingselskabet er skattefrit. På den måde er det nemmere at ændre i ejerkredsen uden at du skal begrænses af skattemæssige konsekvenser.Investering i aktier og fast ejendom


Overskuddet fra driftsselskabet kan som nævnt udbetales skattefrit til holdingselskabet.

Investering i aktier og ejendom fra holdingselskab

Derefter kan du fra holdingselskabet anvende overskuddet til at investere. Det kan f.eks. være i aktier, værdipapirer eller fast ejendom.


Fordi holdingselskabet ikke har betalt udbytteskat af overskuddet, så har du i princippet flere penge at investere gennem holdingselskabet.


Overskuddet kan naturligvis også anvendes til oprettelse af andre selskaber, hvis du skal etablere en ny afdeling eller investere i andre projekter.


Rullende kapital


En stor fordel ved oprettelsen af et holdingselskab er, at du kan anvende det samme indskud til oprettelsen af både holdingselskabet og driftsselskabet.


Rullende kapital ved oprettelse af holdingselskab

Det betyder, at du kan nøjes med at indskyde kr. 40.000 som indskud til oprettelsen af holdingselskabet. De samme 40.000 kan derefter indskydes fra holdingselskabet til oprettelsen af driftsselskabet.


Det kaldes populært rullende kapital, da man som beskrevet “ruller” kapitalen videre fra holdingselskabet til driftsselskabet i forbindelse med oprettelsen.Kapitalen på de kr. 40.000 ender derfor i driftsselskabet, hvor du kan anvende den som likviditet til selskabets almindelige drift. Det kan være til køb af aktiver, markedsføring eller løn.


Kontrol og fleksibilitet ved flere ejere


Hvis I er flere ejere af et selskab, så er det en stor fordel, hvis I alle har et holdingselskab.


For det første er det langt nemmere at lave omstruktureringer, hvis I alle har et holdingselskab, da køb og salg af anparter er skattefrit. Det kan f.eks. være, at I skal ændre på ejerfordelingen mellem jer, eller I skal have en partner ind eller ud. Med hver jeres holdingselskab kan I nemt lave ændringer i ejerkredsen uden skattemæssige udfordringer som hindring.

Kontrol og fleksibilitet med holdingselskab

For det andet så er udbytte fra driftsselskabet skattefrit for alle jeres holdingselskaber (hvis I alle ejer 10 % eller mere). Det betyder, at I som udgangspunkt alle har en interesse i at beslutte udlodning af så stort et udbytte som muligt fra driftsselskabet.


Hvis én, eller flere, ikke har et holdingselskab, så kan vedkommende have en interesse i, at der ikke udloddes så meget udbytte, da vedkommende bliver beskattet.


Ved at I alle har et holding, så kan I nemt modtage udbytte skattefrit i jeres holdingselskaber. Derefter kan I hver især beslutte om pengene skal blive i jeres respektive holdingselskaber, eller om de skal udloddes som personligt udbytte (hvor I så beskattes personligt med udbytteskat).


Husk også at lave en ejeraftale, hvis I er flere ejere af et selskab. Læs mere om ejeraftale her.


Oprettelse af holdingselskab


Det er nemt at oprette et holdingselskab. Et holdingselskab er et almindeligt ApS, og vi kan oprette dit holdingselskab fra dag til dag, hvis du har de kr. 40.000 klar.


Holdingselskabet skal oprettes først, inden der kan oprettes driftsselskab.Comments


bottom of page