top of page

Holdingselskab

Det er populært for virksomhedsejere at have et holdingselskab, hvilket der er flere gode grunde til. I denne artikel kan du læse, hvad et holdingselskab er og hvilke fordele og ulemper, der er ved en holdingkonstruktion.


Hvad er et holdingselskab?


Et holdingselskab er selskabsretligt et almindeligt anpartsselskab eller aktieselskab, der har til formål at være holdingselskab. Formålet med et holdingselskab er at eje anparter eller aktier i andre selskaber. Der er derfor heller ikke almindelig drift i et holdingselskab, da et holdingselskab helst skal eksponeres for så lidt risiko som muligt. De selskaber som et holdingselskab ejer kaldes typisk driftsselskaber, da det er her virksomhedens drift foregår fra.

Holdingselskab - Fordele og ulemper - Holdingstruktur ved en ejer
Holdingselskab - Fordele og ulemper - En ejer

Et holdingselskab er derfor også et moderselskab, og et driftsselskab er et datterselskab. Et holdingselskab og et driftsselskab danner tilsammen en koncern. Et driftsselskab kan godt være ejet af flere holdingselskaber, der hver især har en personlig ejer. På den måde ejer hver ejer driftsselskabets gennem deres respektive holdingselskaber.


Populært sagt er holdingselskabet en pengetank, hvor overskuddet fra driftsselskabet kan opbevares og investeres fra.

Holdingselskab - Fordele og ulemper - Holdingstruktur ved flere ejer
Holdingselskab holdingstruktur ved flere ejere - fordele og ulemper

Fordele ved et holdingselskab


Der er flere betydelige fordele ved et holdingselskab.


Skattefrit udbytte. Hvis holdingselskabet ejer 10 % eller mere af driftsselskabet, så er udbytte fra driftsselskabet skattefrit. Det betyder, at du ikke skal betale skat af udbyttet, når det udbetales fra driftsselskabet til holdingselskabet.


Da der ikke skal betales skat af udbyttet fra driftsselskabet til holdingselskabet, så bliver pengene i realiteten mere værd, da de f.eks. kan reinvesteres direkte fra holdingselskabet. Du har derfor mulighed for at investere i andre selskaber, købe aktier eller låne pengene ud, uden at de først beskattes. Bemærk dog, at du ikke må låne penge fra dine selskaber til dig personligt, da der så er tale om et ulovligt aktionærlån.


Udbytte er det overskud, der er i driftsselskabet og udbetales til kapitalejerne.


Hvis udbytte skal udbetales fra holdingselskabet til dig personligt, så skal der betales udbytteskat.


Skattefrit salg af driftsselskaber. Når du ejer dit driftsselskab gennem et holdingselskab, så bliver en købesum, du modtager, i tilfælde af et salg af driftsselskabets anparter, ikke beskattet. Du kan derfor modtage købesummen i holdingselskabet skattefrit.


På samme måde som ved udbytte bliver pengene, du modtager ved et salg, derfor mere værd, da du kan reinvestere dem igen, inden de beskattes. Du kan derfor anvende købesummen skattefrit fra holdingselskabet til f.eks. at købe et nyt selskab, oprette et nyt selskab eller købe en investeringsejendom.


Rullende kapital. Når du opretter et holdingselskab, så kan du anvende det samme indskud til oprettelse af både holdingselskabet og driftsselskabet. Såkaldt rullende kapital. Det betyder, at du kan indskyde kr. 40.000 i holdingselskabet, og når holdingselskabet er oprettet, så kan du anvende de samme 40.000 til indskud i driftsselskabet.


Når du har oprettet et holdingselskab og et driftsselskab, så står indskuddet og pengene derfor i driftsselskabet og kan anvendes til driften, mens værdien af holdingselskabet udgøres af anparter eller aktier i driftsselskabet


Salg af ejendomsselskab. En lidt mere særlig fordel ved et holdingselskab er i forhold til ejerskab af investeringsejendomme. Det kan nemlig være en fordel at eje en erhvervsejendom gennem et selskab, der så ejes af holdingselskabet. Hvis du skal sælge ejendommen på et senere tidspunkt, så kan holdingselskabet sælge driftsselskabet i stedet for at sælge ejendommen.


Det har to fordele. For det første er salget af anparterne, som nævnt ovenfor, skattefrit for holdingselskabet. For det andet, så sker der ikke en overdragelse af ejendom, da det er selve selskabet, der overdrages, hvilket betyder, at der ikke skal betales tinglysningsafgift ved overdragelsen.


Minimering af risiko. Et holdingselskab kaldes også en pengetank, da en fordel ved holdingselskabet er, at det ikke er eksponeret for den samme risiko som et driftsselskab. Da udbytte fra driftsselskabet er skattefrit at udbetale til holdingselskabet, er det en umiddelbar fordel at udbetale så meget af driftsselskabets overskud til holdingselskabet. På denne måde er tidligere års overskud beskyttet i holdingselskabet, hvis der senere skulle opstå situationer i driftsselskabet, hvor der er risiko for f.eks. en konkurs.


Selvom et driftsselskab går konkurs, så påvirker det ikke holdingselskabet, da et helt særligt kendetegn ved et anpartsselskab og aktieselskab er, at der er begrænset hæftelse. Du skal dog være opmærksom på, at dette ikke er tilfældet, hvis du, eller dit holdingselskab, har stillet kaution for driftsselskabets forpligtelser. En bank eller udlejer kræver ofte kaution fra driftsselskabets ejere.


Kontrol af udbyttebetalinger og skatteoptimering. En yderligere fordel ved et holdingselskab er, at du nemmere kan optimere betalingen af udbytteskat fra holdingselskabet til dig personligt. Procentsatsen for udbytteskat er nemlig en trappe på to niveauer. Der er en lavere beskatning for et beløb og en højere beskatning for udbytte ud over denne bundgrænse. Den fordelagtige grænse afhænger af, om du er gift eller ej, da du kan udnytte din ægtefælles beløb også. Det fordelagtige beløb er ca. på kr. 55.000/110.000 afhængig af, om du er gift eller ej.


Optimeringen sker ved, at du kan styre, hvor meget udbytte du modtager personligt, selvom du udbetaler alt overskud fra driftsselskabet. Du kan også have gode og dårlige år i driftsselskabet, og hvis du har en opsparing i holdingselskabet, så kan du udnytte den skattemæssige bundgrænse ved at udbetale udbytte fra holdingselskabet til dig personligt, selvom du ikke udbetaler udbytte fra driftsselskabet til holdingselskabet.


I den forbindelse kan det også være en klar fordel, hvis I er flere ejere af driftsselskabet, hvis alle ejerne har hver deres holdingselskab. Dette skyldes, at beslutningen om udbetaling af udbytte fra driftsselskabet ikke skal tages under hensyntagen til, om der skal betales skat af udbyttet og i hvilket kalenderår, det beskattes. Ejerne kan derefter hver især selv beslutte om de vil udlodde udbytte fra deres respektive holdingselskaber og til dem selv personligt.


Ulemper ved et holdingselskab


Der er faktisk ikke ret mange ulemper ved et holdingselskab. De eneste ulemper, der er ved holdingselskabet, er at du skal oprette og administrere et selskab yderligere. Det medfører nemlig typisk f.eks. omkostninger til oprettelse at selskabet og udarbejdelse af det årlige årsregnskab, der skal indleveres til Erhvervsstyrelsen.


Skal du have et holdingselskab?


Du bør altid overveje at have et holdingselskab, når du driver virksomhed fra et anpartsselskab eller et aktieselskab. Det er ikke et krav, at du har et holdingselskab, men da, der som beskrevet, er en række klare fordele ved at have et holdingselskab, så bør du altid overveje det.


Det er nemmest at oprette et holdingselskab, inden du opretter dit driftsselskab. Hvis du allerede har et driftsselskab og ønsker et holdingselskab, så kan det også godt lade sig gøre. Det kan f.eks. ske ved en skattefri anpartsombytning eller aktieombytning.


Hvordan opretter du et holdingselskab


Et holdingselskab oprettes som et helt almindeligt anpartsselskab med et indskud på minimum kr. 40.000 kontant.


Hvis et holdingselskab oprettes ved en anpartsombytning eller en aktieombytning, sker det dog ved indskud af driftsselskabets anparter eller aktier i stedet for kontant indskud.
Comments


bottom of page