top of page

Koncerndiagram

I denne artikel beskriver vi, hvad et koncerndiagram er. Vi gennemgår også, hvad et koncerndiagram typisk skal indeholde, og hvornår du skal bruge det. Du kan også blive klogere på, hvad en koncern egentlig er.


Hvad er et koncerndiagram


Et koncerndiagram bruges til at give et overblik over en koncern. Et koncerndiagram er derfor en tegning, der illustrerer sammenhængen og ejerskabet af en eller flere virksomheder. Koncerndiagrammet viser de forskellige selskaber, ejere og ejerfordelingen. Et koncerndiagram bruges oftes til at illustrere ejerskabet af ApS’er eller andre kapitalselskaber.

Et koncerndiagram kan være simpelt, hvis der f.eks. kun er én ejer af et selskab. Det kan også være mere komplekst, hvis der er flere ejere af et selskab, og nogle af ejerne er andre selskaber eller endda udenlandske selskaber.


Koncern: Et moderselskab og dets dattervirksomheder. Selskabslovens § 5, nr. 18.

Hvad er en koncern?


En koncern er i selskabsloven defineret som et moderselskab og dets dattervirksomheder.


Et moderselskab udgør derfor sammen med en eller flere dattervirksomheder en koncern. En virksomhed kan ifølge selskabsloven kun have ét direkte moderselskab. Moderselskabet er det selskab, der ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i datterselskaber eller det selskab, som faktisk udøver den bestemmende indflydelse over virksomhedens økonomiske og driftsmæssige beslutninger.


I forhold til koncerndiagrammer, så bliver denne sondring dog mindre væsentlig, da et koncerndiagram primært bruges til at illustrere overblikket over koncernen. Ved udarbejdelsen af et koncerndiagram er det dog blot vigtigt, at du illustrerer oversigten og ejerskaberne ved de forskellige selskaber i koncernen.


Koncerndiagram eksempel for selskab med holding
Koncerndiagram for din virksomhed

Hvad skal et koncerndiagram indeholde?


Et koncerndiagram skal indeholde en oversigt over selve koncernen, hvilket vil sige en illustration af alle moderselskaber og datterselskaber.


Et koncerndiagram bør tillige indeholde en oversigt over alle de personlige ejere. Det gælder både de reelle ejere (personer, der ejer mere end 25 %), men også de øvrige ejere, der ejer mindre end 25 % og derfor ikke er registreret hos Erhvervsstyrelsen som reelle ejere. Dette skyldes, at modtageren af koncerndiagrammet ofte ønsker at have det fulde overblik over alle ejere.Hvornår skal du bruge et koncerndiagram?


Koncerndiagrammer kan bruges til såvel formelle forhold som uformelle forhold.


Du kan være nødsaget til at udarbejde et koncerndiagram i forbindelse med hvidvaskdokumentation over for din bank, revisor eller advokat, så de kan opfylde kravene i henhold dit hvidvaskloven - såkaldt KYC (know your customer) procedure.


Du kan også anvende dit koncerndiagram til mere uformelle forhold som f.eks. til illustration over for kunder eller samarbejdspartnere, på din hjemmeside eller i anden marketing.


Hvordan laver du et koncerndiagram?


Der er ingen regler for, hvordan du skal lave et koncerndiagram. Du kan f.eks. lave dit koncerndiagram i Power Point, Word eller andet redigeringsværktøj, hvor der ofte er skabeloner til udarbejdelse af koncerndiagrammer eller organisationsdiagrammer. Der findes også onlineværktøjer, der med fordel kan bruges som f.eks. Canva.

コメント


bottom of page