top of page

Godkendelse af selskabskapital i et ApS

I denne artikel kan du læse mere om, hvordan selskabskapitalen kan godkendes i forbindelse med stiftelsen af et ApS eller i forbindelse med en kapitalforhøjelse i et ApS.


Godkendelse af kapital ApS
Godkendelse af kapital ApS

Generelt om selskabskapitalen i et ApS


Et ApS er et kapitalselskab med krav om et indskud på minimum kr. 40.000 i selskabskapital.


Indskuddet af selskabskapitalen medfører samtidig, at selskabet har en såkaldt begrænset hæftelse, der netop er begrænset til indskuddet i selskabet. Når du driver virksomhed gennem et ApS, hæfter du derfor ikke personligt.


Startkapitalen i et ApS på de minimum kr. 40.000 kan bestå af flere forskellige slags værdier.

Det mest almindelige, og ofte hurtigste og nemmeste, er at stifte et ApS med kontant indskud af penge.


Du kan dog også oprette et ApS ved indskud af enten andre værdier (aktiver som fx en bil, maskiner eller en app), bestående virksomhed eller bestemmende kapitalpost (aktier eller anparter). Dette kaldes apportindskud. Disse former for indskud kaldes alle apportindskud.Godkendelse af selskabskapital


Uanset hvilket indskud du stifter dit nye ApS med, så skal kapitalen være dokumenteret. Alt efter hvilken type af indskud er der dog forskel på hvilken dokumentation, der er nødvendig over for Erhvervsstyrelsen.


Kontant indskud kan dokumenteres på to måder:

  • Kontant indbetaling på konto i pengeinstitut, der kan godkendes af bank, revisor eller advokat.

  • Kontant indbetaling på advokats klientkonto, der skal godkendes af advokat.

Indskud af andre værdier, bestående virksomhed og bestemmende kapitalpost kan også dokumenteres på to måder:


En vurderingsberetning der vedhæftes af en godkendt revisor. Det er kun en godkendt revisor, der kan bekræfte indskud af andre værdier end kontanter.


En ledelseserklæring fra direktionen eller fra bestyrelsen (gælder kun hvis særlige betingelser er opfyldt).


Hvilken metode skal du bruge?


Den mest anvendte stiftelsesmetode for oprettelse af ApS er ved at indbetale selskabskapitalen på en advokats klientkonto, hvorefter advokaten kan godkende kapitalen over for Erhvervsstyrelsen på virk.dk.


Godkendelse af kapitalen via en advokat er den mest anvendte metode, da det ofte går hurtigst og er billigst.


Det hænger også sammen med, at advokaten ofte hjælper med den øvrige del af oprettelsen af et ApS, herunder med udarbejdelse af stiftelsesdokument, vedtægter og ejerbog samt anmeldelse af oprettelsen over for Erhvervsstyrelsen.


Comments


bottom of page