top of page

Kapitalgodkendelse ved oprettelse af ApS

Når du skal oprette et ApS, er der et krav om, at kapitalen, på minimum kr. 40.000, godkendes i forbindelse med oprettelsen. Du kan ikke oprette et ApS uden en kapitalgodkendelse. I denne artikel kan du læse, hvordan en kapitalgodkendelse kan laves.


Krav til kapitalgodkendelse og kapitalindskud ved oprettelse af ApS


For at oprette et ApS (anpartsselskab), skal der indskydes en kapital på mindst 40.000 kr. Den nødvendige startkapital kan formelt set bestå af enten kontant indskud eller af indskud af andre værdier (såkaldt apportindskud), en bestående virksomhed eller bestemmende kapitalpost.


Langt de fleste selskaber bliver oprettet ved kontant indskud som kapitalindskud, og langt de fleste af disse bliver tillige oprettet med kapitalgodkendelse fra en advokat.Kapitalgodkendelse ved oprettelse af ApS

Kapitalgodkendelse ved kontant indskud


Er kapitalen i kontanter, skal mindst 25 procent af anparts- eller aktiekapitalen og mindst 40.000 kr. være dokumenteret for at registrere et ApS, A/S eller P/S.


Kontant indbetaling kan dokumenteres på to måder.


Enten en kontant indbetaling på en konto i et pengeinstitut, der så efterfølgende kan godkendes af bank, revisor eller advokat over for Erhvervsstyrelsen. Eller kontant indbetaling på en advokats klientkonto, der skal godkendes af advokaten over for Erhvervsstyrelsen.


Kapitalgodkendelse via en klientkonto hos advokat


Kapitalgodkendelse via en advokat klientkonto er den klart mest anvendte, da det er de færreste banker, der ønsker at oprette og stille en konto til rådighed for et selskab under oprettelse, og hvis de endelig gør det, er det ofte meget dyrt.


Kapitalgodkendelse via en advokats klientkonto foregår på den måde, at stifter af selskabet overfører indskudskapitalen på de minimum kr. 40.000 til advokatfirmaets klientkonto. Advokaten bogfører derefter indbetalingen under selskabets navn og godkender kapitalen over for Erhvervsstyrelsen via log in på Virk.dk. På denne måde kan advokaten bekræfte, at pengene tilhører det nye selskab.


Simple Law er et advokatfirma med en klientkonto, der kan anvendes til kapitalgodkendelse ved oprettelse af ApS. Vores klientkonto bliver, ligesom alle andre advokaters klientkonti, kontrolleret af Advokatsamfundet som en ekstra sikkerhed for, at vi som advokatfirma forvalter klienternes penge forsvarligt og korrekt.Tilbagebetaling af kapitalen


Når kapitalen er godkendt af advokaten, kan selskabet oprettes og modtager et CVR-nr. 


Du kan derfor nu sende CVR-nr. samt øvrige relevante dokumenter til banken, der kan oprette en erhvervskonto tilhørende selskabet.


Når selskabet har oprettet en erhvervskonto, kan kapitalen, der indestår på klientkontoen, overføres til selskabets konto.Det er vigtigt, at kapitalen overføres til en erhvervskonto tilhørende selskabet, da kapitalen nu netop tilhører selskabet.


Hvis selskabets penge skal udbetales til ejerne af selskabet, så skal det enten være som løn eller udbytte.Kapitalgodkendelse ved andre indskud end kontanter


Indskud af andre værdier end kontanter (apportindskud), bestående virksomhed og bestemmende kapitalpost skal som udgangspunkt godkendes af en godkendt revisor ved en vurderingsberetning, der skal uploades stiftelsen af selskabet på virk.dk.


Indskyder I andre værdier end kontanter, skal kapitalen være fuldt dokumenteret og have en værdi, der minimum modsvarer selskabets nominelle værdi.


Oprettelse af ApS ved apportindskud sker derfor typisk i samarbejde mellem en advokat og en godkendt revisor.Oprettelse af ApS med kapitalgodkendelse


Hos Simple Law kan du nemt og billigt oprette et ApS ved kontant indskud. inkl. kapitalgodkendelse.


Vi godkender kapitalen ved at du indbetaler denne på vores advokat klientkonto. 


Vores hjælp til oprettelse af ApS er, udover kapitalgodkendelsen, inklusiv alle nødvendige dokumenter og registreringer, herunder udarbejdelse af stiftelsesdokument, vedtægter, ejerbog, registrering af selskabet og ejerne hos Erhvervsstyrelsen.


Når du opretter ApS hos Simple Law, kan du desuden altid kontakte os telefonisk og på mail og få  rådgivning af en advokat med speciale i oprettelse af selskaber.Hvis du som rådgiver kun ønsker kapitalgodkendelse i forbindelse med oprettelsen, så kan vi også hjælpe med det. Kontakt os for at høre nærmere.

Коментари


bottom of page