top of page

Hvad er forskellen på en enkeltmandsvirksomhed og et ApS

I denne artikel kan du blive klogere på, hvad en enkeltmandsvirksomhed er, samt hvad et ApS er, og du kan også læse om forskellen på de to virksomhedsformer.


Forskellene på en enkeltmandsvirksomhed og et ApS


Der er en række forskelle på en enkeltmandsvirksomhed og et ApS, men den allerstørste og mest afgørende forskel er, at du hæfter personligt i en enkeltmandsvirksomhed, hvorimod der er en begrænset hæftelse i et ApS.


Personlig hæftelse betyder, at du også hæfter med din personlige opsparing og økonomi for det du laver, når du driver virksomhed gennem en enkeltmandsvirksomhed.


Begrænset hæftelse betyder, at du i et ApS kun hæfter med det indskud, du har betalt i ApS’et og den opsparing, der er i dit ApS. Der er altså en “skal”, som betyder, at du ikke hæfter personligt. 


Hvad er en enkeltmandsvirksomhed?


Enkeltmandsvirksomheden er en personligt ejet virksomhed, der adskiller sig fra et ApS på en række områder.


En enkeltmandsvirksomhed kan, som navnet antyder, kun have én ejer. 


Der er ingen krav om indskud af kapital i en enkeltmandsvirksomhed, men som ejer af en enkeltmandsvirksomhed hæfter du derfor også personligt.


En enkeltmandsvirksomhed er ikke et såkaldt selvstændigt skattesubjekt, hvilket betyder, at overskud og underskud medtages i din personlige årsopgørelse. Dog er der mulighed for at anmelde virksomhedsskatteordningen (VSO), så din enkeltmandsvirksomhed i mange situationer skattemæssigt stilles som et ApS.


Regnskabet for en enkeltmandsvirksomhed er ikke offenligt, og det kan derfor ikke ses eller hentes af andre på cvr.dk.


En enkeltmandsvirksomhed er nem at oprette på virk.dk, da der ikke er et kapitalkrav, så du kan hurtigt være igang med at drive virksomhed. Mange vælger derfor denne virksomhedsform for at slippe for indskuddet på de kr. 40.000, men så hæfter du til gengæld personligt for virksomhedens gæld og forpligtelser.


Hvad er et ApS?


ApS er en forkortelse af anpartsselskab, og et ApS er et kapitalselskab, der er omfattet af selskabsloven.


I et ApS er der et krav om indskud af minimum kr. 40.000, når det skal oprettes, og et ApS kan have flere ejere. Husk dog at indskudet på de kr. 40.000 kan anvendes til opstarten, herunder til køb af inventar, computer, værktøj, software m.v.


Den helt store fordel ved et ApS er, at der er begrænset hæftelse. Det betyder, at du som ejer ikke hæfter personligt, men at selskabet alene hæfter med dets indskud og eventuelt opsparede overskud og aktiver.


Et ApS er et selvstændigt skattesubjekt, og årsregnskabet for et ApS offentliggøres af Erhvervsstyrelsen på cvr.dk.
Overblik over forskellene på en enkeltmandsvirksomhed og et ApSForskel på enkeltmandsvirksomhed og ApSHvilken virksomsform skal du vælge?


Det er rigtig populært at drive virksomhed fra et ApS, da du dermed undgår den personlige hæftelse. Ulempen er dog, at du skal starte med at indskyde kr. 40.000 i virksomheden, hvilket det ikke er alle der ønsker. Husk dog at de kr. 40.000 kan anvendes til opstarten, herunder til køb af inventar, computer, værktøj, software m.v.


Hos Simple Law hjælper vi meget gerne med oprettelsen af dit nye ApS. Vi hjælper også gerne med at omdanne din enkeltmandsvirksomhed til ApS.


Du er også altid velkommen til at kontakte os pr mail eller telefon for en uforpligtende drøftelse af din situation, herunder om et ApS eller enkeltmandsvirksomhed er det rigtige for dig.

Comments


bottom of page