top of page

Ledelsen i et ApS

I denne artikel kan du læse om, hvilken ledelse du skal have i dit ApS (anpartsselskab). Du kan blive klogere på, hvad der er af minimumskrav, og hvilke muligheder og tilvalg, der er.


Ledelsen i et ApS
Ledelsen i et ApS

Hvilken ledelse skal der være i et ApS?


Et ApS er på mange områder en fleksibel selskabsform, og et ApS adskiller sig fra et A/S ved, at der ikke stilles lige så mange krav til form og processer.


Det eneste overordnede krav til en ledelse i et ApS er, at der minimum skal være én direktør. Du kan derfor oprette dit ApS med én person i ledelsen, hvor denne person er direktør.


Direktøren i et ApS kan sagtens være den samme som ejeren. Mange anpartsselskaber bliver derfor også oprettet med ejeren som direktør i selskabet.


En anden fordel ved et ApS er, at hvis du har behov for en større ledelse, så er der også mulighed for det. Du kan f.eks. oprette et ApS med flere direktører og med både en direktion og en bestyrelse.


Hvordan vælges ledelsen i et ApS?


Ledelsesformen og personerne i ledelsen vælges som udgangspunkt ved stiftelsen af ApS’et.


Hvis ikke ledelsen er valgt ved stiftelsen, så skal selskabet afholde en generalforsamling senest to uger efter underskrivelsen af stiftelsesdokumentet, hvor ledelsen vælges. I praksis vil ledelsen dog stort set altid blive valgt i forbindelse med oprettelsen af selskabet.


Ved stiftelsen registreres og anmeldes den valgte ledelse hos Erhvervsstyrelsen. Herefter fremgår ledelsen i ApS’et af Erhvervsstyrelsens register på på cvr.dk.


Hvornår skal der være en bestyrelse i et ApS?


Der er ikke nogen krav til, at der skal være en bestyrelse i et ApS. Der er heller ikke nogen krav til, hvornår der skal være en bestyrelse i et ApS.


Hvis selskabet har en bestyrelse, så skal selskabet have en direktion også. Et ApS kan derfor ikke kun have en bestyrelse uden at have en eller flere direktører.


I et selskab, der også har en bestyrelse, har bestyrelsen den overordnede og strategiske ledelse, og direktionen har den daglige ledelse. Den daglige ledelse består f.eks. af ansvaret for selskabets bogføring.


I et selskab, der alene har en direktion, har direktionen både den overordnede og den daglige ledelse.


Et ApS kan derfor helt frit vælge mellem 3 former for ledelsesstrukturer:

  • En direktion alene

  • En bestyrelse og en direktion

  • Et tilsynsråd og en direktion

Et tilsynsråd er en form for bestyrelse, der dog alene har en tilsynspligt og ingen egentlig ledelse af selskabet. Der er stort set ingen ApS’er, der har et tilsynsråd, og det vil derfor ikke blive gennemgået nærmere i denne artikel.


Den klart mest udbredte ledelsesstruktur i et ApS er en ledelsesstruktur, hvor der alene er en direktion.


Den næstmest populære er en ledelsesstruktur med både en direktion og en bestyrelse. Inden du tilknytter en bestyrelse til dit ApS, skal du overveje nøje hvorfor. En bestyrelse kan bidrage med mange gode kompetencer til selskabet, men du bør alene tilknytte en bestyrelse, hvis selskabet er en vis størrelse, og du bruger din bestyrelse aktivt i den overordnede og strategiske ledelse af selskabet.


Hvis du vælger en bestyrelse i dit ApS, så er der ingen krav til, hvor mange medlemmer, der skal være. Du kan derfor have en bestyrelse på helt ned til ét medlem, og bestyrelsen kan bestå af de samme personer, der er direktører.


Hvordan ændrer man ledelsen i et ApS?


Ledelsen i et ApS kan ændres løbende. Dette gøres på selskabets generalforsamling. Det kan både være på en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling.


Ændring af ledelse kan både være udskiftning, valg af yderligere ledelsesmedlemmer og fratræden af ledelsesmedlemmer.


Du kan også på selskabets generalforsamling ændre hele selskabets ledelsesstruktur, så selskabet f.eks. fremover har en bestyrelse.


Ændring af selskabets ledelsesmedlemmer kræver simpelt flertal.


Ændring af selskabets ledelsesstruktur kræver også ændring af selskabets vedtægter. En beslutning om ændring af ledelsesstrukturen kræver derfor 2/3 flertal af stemmerne på selskabets generalforsamling, ligesom det kræver nye eller tilrettede vedtægter for selskabet.Hvem kan være i ledelsen i et ApS?


Der gælder regler for, hvem der kan være i ledelsen i et ApS.


Personen, der skal være direktør eller bestyrelsesmedlem skal være myndig og må ikke være under værgemål.


Personen skal faktisk fungere som ledelsesmedlem, og der er derfor et direkte forbud mod såkaldte ”stråmænd”.


Det er ikke et krav, at personen udfører samtlige opgaver selv. Ledelsen kan derfor godt ansætte eller tilknytte konsulenter som f.eks. en bogholder, men ledelsen skal ”sikre” eller ”påse” overholdelsen af selskabets forskellige forhold, herunder selskabets bogføring.


Ledelsens rettigheder og ansvar


Når du er direktør, eller bestyrelsesmedlem, i et ApS, har du retten til at lede selskabet. Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at du også har ansvaret for at lede selskabet. Som nævnt gælder det f.eks. i forhold til selskabets bogføring.


Det er derfor vigtigt, at du nøje overvejer, hvem der skal være i ledelsen af et ApS, da der også følger ansvar og pligter med til opgaven og titlen.


Husk også at personen, der er direktør, eller bestyrelsesmedlem, rent faktisk skal fungere som ledelsesmedlem, og at der er et forbud mod såkaldte ”stråmænd”.


Særlige begreber om ledelsen


Selskabsloven opererer i forskellige sammenhænge med to særlige begreber, der hedder den centrale ledelse og den øverste ledelse.


Begreberne og forskellen er bl.a. relevant, når ledelsen skal redegøre for kapitaltab, udbytteudlodning, redegørelse for ejerforhold samt ansvar og rettigheder i andre sammenhænge.


Det centrale ledelsesorgan er:

  • Bestyrelsen i selskaber, der har en direktion og en bestyrelse

  • Direktionen i selskaber, der alene har en direktion

  • Direktionen i selskaber, der både har en direktion og et tilsynsråd

Det øverste ledelsesorgan er:

  • Bestyrelsen i selskaber, der har en direktion og en bestyrelse

  • Direktionen i selskaber, der alene har en direktion

  • Tilsynsrådet i selskaber, der både har en direktion og et tilsynsråd


Har du spørgsmål til ledelsen i et ApS, eller skal du have ændret ledelsen i dit ApS, så er du altid velkommen til at kontakte Simple Law.


Vi står klar til at svare på små og store spørgsmål om ledelsen af et ApS, ligesom vi er klar til at hjælpe dig med at ændre ledelsen i dit ApS.

Comentários


bottom of page