top of page

Oprettelse af holdingselskab

I denne artikel kan du læse om, hvordan du opretter et holdingselskab. Du kan både læse om, hvordan du opretter et holdingselskab, når du skal til at starte virksomhed, og når du allerede er i gang med at drive virksomhed, og måske har været det i længere tid.


Hvad er et holdingselskab?


Et holdingselskab er et ApS (anpartsselskab), der har til formål at eje et andet anpartsselskab.


Med et holdingselskab kan du mere risikofrit opbevare overskuddet fra driftsselskabet, da udlodning af udbytte er skattefrit fra driftsselskabet til holdingselskabet.


Der er desuden en række yderligere fordele ved et holdingselskab, som f.eks. skattefrit salg, rullende kapital og nemmere omstruktureringer.
holdingselskab
Holdingstruktur med 2 ejere

Oprettelse af holdingselskab fra start


Det er nemt og billigt at oprette et holdingselskab samtidig med, at du opretter din nye virksomhed. Du kan tilmed oprette holdingselskabet med de samme kr. 40.000, som du indskyder i driftsselskabet.


Det kræver, at du først indskyder de kr. 40.000 i holdingselskabet og opretter dette. Derefter kan holdingselskabet indskyde de samme kr. 40.000 videre i driftsselskabet og oprette dette. Det kaldes også rullende kapital.


På den måde kan du oprette begge ApS’er (både holdingselskab og driftsselskab) med de samme kr. 40.000 og i forlængelse af hinanden.


Oprettelse af holdingselskab, når du allerede har et ApS


Det er nemmest at oprette et holdingselskab fra starten, men det kan også lade sig gøre senere, hvis du allerede har oprettet dit driftsselskab som ApS.


Når du skal oprette et holdingselskab efterfølgende kan du både gøre det skattepligtigt og skattefrit.


Ved den skattepligtige oprettelse, så opretter du blot et holdingselskab personligt ved kontant indskud af kr. 40.000. Derefter sælger/overdrager du dit eksisterende ApS fra dig personligt til holdingselskabet. Denne overdragelse er dog skattepligtig, så du bør forinden søge rådgivning hos en revisor, der kan oplyse dig værdien af dit eksisterende ApS, så du ved, hvor meget du beskattes af.


Den skattefrie oprettelse af holdingselskabet kaldes også en “Skattefri Anpartsombytning” eller en “Skattefri Aktieombytning” (hvis det er et aktieselskab).


Ved en skattefri anpartsombytning, bytter du som ejer af driftsselskabet dine anparter ud med anparter i holdingselskabet, hvorefter holdingselskabet så kommer til at eje anparterne i driftsselskabet.Oprettelse af holdingselskab, når du har en enkeltmandsvirksomhed


Du kan også oprette en holdingstruktur, hvis du har en eksisterende enkeltmandsvirksomhed. Det kan endda også gøres skattefrit.


Det skal gøres i to etaper.


Først skal der laves en såkaldt skattefri virksomhedsomdannelse af enkeltmandsvirksomheden til et ApS.


Derefter laves der en skattefri anpartsombytning som beskrevet ovenfor. På den måde ender du op med at omdanne din enkeltmandsvirksomhed til en holdingstruktur, så du ender med de to ApS’er på en skattefri måde.


Det skal her bemærkes, at dit driftsselskab ved en skattefri virksomhedsomdannelse opnår et nyt CVR.nr. Du skal derfor have godkendelse fra f.eks. bank, udlejer m.v., da de officielt får en ny aftalepart som kunde/lejer.


Det skal også bemærkes, at en skattefri virksomhedsomdannelse kun kan lave i første halvdel af kalenderåret - dvs. fra den 1. januar til den 30. juni.


Flere ejere af driftsselskabet


Hvis I er flere ejere af driftsselskabet, bør I have hver jeres holdingselskab. I skal i så fald indskyde kr. 40.000 i hver jeres holdingselskab. Derefter kan jeres holdingselskaber indskyde kr. 20.000 hver (af de allerede indskudte kr. 40.000) til oprettelse af det fælles driftsselskab.


Hvis I er flere ejere af et driftsselskab bør I også lave en ejeraftale. Du kan læse mere om ejeraftale her.


Hvad er et ApS?


I et ApS hæfter ejerne ikke personligt for selskabets forpligtelser, men alene med deres indskud, hvilket er den helt store forskel og fordel ved et ApS. Det kaldes også begrænset hæftelse.


Der er derfor en god sikkerhed og tryghed ved at drive virksomhed gennem et ApS.


Indskuddet i et ApS skal være på minimum kr. 40.000. Du kan godt indskyde mere i et ApS, hvis selskabet har behov for yderligere kapital eller likviditet, men du kan ikke indskyde mindre end de kr. 40.000.


Kapitalejerne har ret til andel i selskabets overskud i forhold til deres ejerandel. Dette udloddes ved udbytte. Udbytte fra et ApS til dig personligt beskattes, men udbytte fra et ApS (driftsselskab) til et andet ApS (holdingselskab) er skattefrit, hvis holdingselskabet ejer 10 % eller mere af driftsselskabet.
Comments


bottom of page