top of page

Sådan omdanner du din enkeltmandsvirksomhed til ApS

Der er forskellige muligheder, når du vil omdanne din enkeltmandsvirksomhed til et ApS. I denne artikel kan du læse, hvordan du kan omdanne din enkeltmandsvirksomhed til et ApS.


Muligheder for at omdanne enkeltmandsvirksomhed til ApS


Helt overordnet findes der to muligheder for at omdanne din enkeltmandsvirksomhed til et ApS. Der findes en skattefri omdannelse af enkeltmandsvirksomhed til ApS og en skattepligtig omdannelse fra enkeltmandsvirksomhed til ApS.


Der er fordele og ulemper ved både den skattepligtige og den skattefrie omdannelse af enkeltmandsvirksomhed til ApS. Nedenfor kan du læse nærmere om de to forskellige muligheder for omdannelse af din enkeltmandsvirksomhed


Omdannelse af enkeltmandsvirksomhed til ApS


Hvad er en enkeltmandsvirksomhed?


Enkeltmandsvirksomheden er en personligt ejet virksomhed, der adskiller sig fra et ApS på en række områder.


En enkeltmandsvirksomhed er nem at oprette på virk.dk, da der ikke er et kapitalkrav, så du kan hurtigt være igang med at drive virksomhed.


Mange vælger dog at drive virksomhed gennem et ApS i stedet for en enkeltmandsvirksomhed, da der er en begrænset hæftelse ved et ApS. Det betyder, at du ikke hæfter personligt. ApS’et er derfor også den mest populære selskabsform i Danmark.Skattepligtig omdannelse af enkeltmandsvirksomhed til ApS


Du kan nemt omdanne din enkeltmandsvirksomhed til et ApS. Det kan gøres ved at du blot opretter et nyt ApS ved kontant indskud af min. kr. 40.000.


Når du har oprettet dit ApS, kan du overdrage enkeltmandsvirksomheden til ApS’et. Dette gøres blot ved, at du laver en overdragelsesaftale (købsaftale) mellem dig personligt og ApS’et.


En overdragelse af aktiver fra dig personligt, enkeltmandsvirksomheden til det nye ApS, er en skattepligtig overdragelse. Skatten afhænger af værdien af den virksomhed, der drives fra din enkeltmandsvirksomhed, og dermed værdien af den virksomhed, der overdrages.


Hvis virksomheden har en lav eller ingen værdi, så er skatten også lav eller nul, men hvis virksomheden har en høj værdi, så bliver skatten også ufordelagtig høj. Dermed kan en skattepligtig omdannelse være uhensigtsmæssig.


Værdien af virksomheden, som du beskattes af ved overdragelsen, vurderes i sidste ende af Skattestyrelsen, men det kan være en rigtig god idé at søge rådgivning hos en revisor med speciale i værdiansættelse af virksomheder både inden overdragelsen, men også så du har dokumentation for værdiansættelsen af virksomheden senere hen, hvis du skal dokumentere værdien over for Skattestyrelsen.


Skattefri omdannelse af enkeltmandsvirksomhed til ApS


Hvis din virksomhed har en høj værdi, kan du med fordel overveje en skattefri virksomhedsomdannelse af din enkeltmandsvirksomhed til et ApS.


Som navnet antyder bliver du ikke beskattet af en skattefri virksomhedsomdannelse, uanset hvor høj værdien er af din virksomhed, der omdannes fra enkeltmandsvirksomhed til ApS.


Det skyldes, at der i lovgivningen er en særlig regel, der gør det muligt at omdanne sin virksomhed skattefrit. Dog er der enkelte betingelser ved en skattefri virksomhedsomdannelse.


Ved en skattefri virksomhedsomdannelse indskyder du din eksisterende virksomhed ved oprettelsen af ApS’et. Du indskyder derfor ikke kontanter, men et aktiv i form af virksomheden. Det betyder også, at en godkendt revisor skal vurdere og attestere, at din virksomhed er mindst kr. 40.000 værd ved en såkaldt vurderingsberetning.


En skattefri virksomhedsomdannelse kan kun foretages i første halvår af et kalenderår - Dvs fra den 1. januar til den 30. juni.


En skattefri virksomhedsomdannelse laves oftes i samarbejde mellem en advokat og en revisor, hvor advokaten opretter selskabet og revisor udarbejder vurderingsberetningen.


Du kan kombinere en skattefri virksomhedsomdannelse med etablering af et holdingselskab ved en skattefri anpartsombytning. På den måde kan du skattefrit gå fra at have en enkeltmandsvirksomhed til at have en holdingstruktur, hvor du både har et ApS som holdingselskab og som driftsselskab.Nyt CVR-nr. ved omdannelse af enkeltmandsvirksomhed til ApS


Du skal være opmærksom på, at din virksomhed altid vil få et nyt CVR-nr., når du omdanner den fra en enkeltmandsvirksomhed til et ApS. Ved omdannelsen oprettes der nemlig et nyt ApS, der derfor også modtager et nyt CVR-nr.


Virksomheden får et nyt CVR-nr., da der i princippet ikke er tale om en egentlig omdannelse juridisk set, men mere en overførsel af en eksisterende virksomhed fra en juridisk person til en anden - nemlig fra personen bag enkeltmandsvirksomheden til det nye ApS.


Da virksomheden får et nyt CVR-nr., betyder det, at virksomheden (ApS’et) skal lave nye aftaler med bank, udlejer og andre aftaleparter. Dette er normalt ikke noget problem, men det kræver formelt set en accept fra aftaleparten.


Hvilken form for omdannelse er bedst for din virksomhed?


Den bedste model for omdannelsen af din enkeltmandsvirksomhed afhænger af din konkrete situation, herunder, hvor længe du har drevet din enkeltmandsvirksomhed, og hvor stor en omsætning og et overskud du har haft.


Udgangspunktet er, at jo længere tid din enkeltmandsvirksomhed har eksisteret og jo større omsætning og overskud des større “risiko” er der for, at du bliver beskattet af et større beløb, da din enkeltmandsvirksomhed så anses for at have en større værdi.


Omvendt vil din enkeltmandsvirksomhed anses for at have en mindre værdi, hvis den har eksisteret i en kortere periode, har haft en lavere omsætning og måske endda har haft underskud.


Hos Simple Law hjælper vi meget gerne med omdannelse af din enkeltmandsvirksomhed til et ApS. Det er en god idé også at have din revisor med på råd, da det netop ofte er et spørgsmål om værdiansættelse af virksomheden og en skattemæssig vurdering.


Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon eller mail for en uforpligtende drøftelse. Du kan også udfylde vores kontaktformular, så vender vi hurtigst muligt tilbage.


Comments


bottom of page