top of page

Du har oprettet din virksomhed - Hvad så nu?

Du har oprettet din virksomhed og er klar til at komme i gang. Du vil naturligvis gerne fokusere på det sjove, og det du brænder for. Men der er en række forhold, som du bør tage stilling til, så der er ro til, at du kan koncentrere dig om at drive din virksomhed.


I denne artikel kan du få et overblik over de vigtigste forhold, som du skal have styr på. På den måde kan du få ro til at fokusere på det sjove.


Stiftelse af ApS - Hvad skal du have styr på når du har oprettet virksomhed
Stiftelse af ApS - Hvad skal du have styr på bagefter

Bankkonto til din virksomhed


Når din virksomhed har modtaget sit CVR-nr., skal du oprette en bankkonto til virksomheden. Det gør du ved at henvende dig til en bank. Det kan være din egen bank eller en bank, der er specialiseret i virksomheder.


Når du skal oprette en bankkonto til din virksomhed, så vil banken typisk bede om at modtage virksomhedsresume fra CVR, ejerbog for virksomheden (hvis det er et ApS eller A/S) og hvidvaskdokumentation på alle personer, der ejer virksomheden direkte eller indirekte.Styr på det juridiske


Der er en række juridiske forhold, som du bør forholde dig til, når du driver virksomhed. Nogle er lovpligtige og andre er anbefalinger.


Direktørkontrakt. Alle direktører i virksomheden bør have en direktørkontrakt. Hvis du er eneejer af et ApS, er det endda et lovkrav, at du har en direktørkontrakt.


Ejeraftale. Hvis I er flere ejere af et ApS eller et A/S, anbefales at I lave en ejeraftale. En ejeraftale regulerer forholdet mellem ejerne af selskabet. Det er f.eks. i forhold til beslutningskompetence, hvornår man må sælge, ledelse, arbejdspligt, konkurrenceklausul og meget andet.Salgs- og leveringsbetingelser. Formålet med en virksomhed er at sælge produkter eller tjenesteydelser til andre erhvervsdrivende eller forbrugere. Salgs- og leveringsbetingelser fastsætter de generelle betingelser for din virksomheds salg af produkter eller ydelser, og det er derfor et vigtigt dokument, der skal beskytte din virksomhed.


Ansættelseskontrakt. Hvis du har ansatte i din virksomhed, skal der udarbejdes et såkaldt ansættelsesbevis til dem. Et ansættelsesbevis er et dokument, der indeholder de helt nødvendige lovpligtige oplysninger. Du kan imidlertid ofte ligeså godt lave en fuldstændig ansættelseskontrakt, der regulerer alle relevante forhold.


Der kan naturligvis være behov for yderligere juridiske dokumenter alt efter hvilken type af virksomhed, som du driver. Ovenstående er derfor blot eksempler på de mest generelle og nødvendige aftaler og dokumenter.

Virksomhedsregistreringer - Virk.dk


Virk er din virksomheds digitale indgang til det offentlige og en samlet adgang til selvbetjening på tværs af det offentlige. Det er derfor på virk.dk, at du finder og registrerer de fleste forhold omkring din virksomhed. Det gælder f.eks. moms, A-skat, eksport/import, sygedagpenge og meget andet.


Det er også på Virk.dk, at du f.eks. kan ændre adresse eller kontaktoplysninger på din virksomhed, hvis du vil opdatere de oplysninger, der fremgår på CVR.dk.


MitID til din virksomhed


MitID Erhverv er den offentlige digitale erhvervsløsning til virksomheder i Danmark, og MitID Erhverv erstatter NemID medarbejdersignatur.

Hvis du er eneejer af et ApS eller har en enkeltmandsvirksomhed, så kan du som udgangspunkt nøjes med dit personlige MitID. Hvis din virksomhed har medarbejdere, der skal agere digitalt på vegne af virksomheden, så skal virksomheden tilsluttes MitID Erhverv.


Tegnes virksomheden af flere personer i forening (f.eks. to direktører), så har virksomheden også behov for at tilslutte sig MitID Erhverv.Bogføring og bogføringssystem


Bogføring er en lovpligtig registrering og dokumentering af alle virksomhedens køb og salg. Gennem bogføringen laver du virksomhedens regnskab og opbevarer bilag, der dokumenterer virksomhedens køb og salg.

Flere virksomheder tilbyder digital bogføring som f.eks. Dinero, e-conomic og Billy.


Når du har oprettet virksomhed, er det en god ide, at du ret hurtigt vælger et bogføringssystem. Hvis du er i tvivl, kan du evt. spørge din revisor eller bogholder, hvad de foretrækker, at du anvender som bogføringssystem.


Alle virksomheder, der har en omsætning på mere end 300.000 kr. i to på hinanden følgende indkomstår, skal tillige udarbejde og opbevare en beskrivelse af virksomhedens bogføringsprocedure. Denne kan typisk udarbejdes i bogføringssystemet eller af din revisor eller bogholder.

Lønudbetaling fra virksomheden


Hvis du skal lave lønudbetalinger til enten dig selv eller ansatte i virksomheden, så skal du overholde de regler, der gælder herfor. Du skal bl.a. tilmelde og betale A-skat samt ATP og AM-bidrag, og alle betalinger skal desuden bogføres. Der findes gode digitale lønsystemer, der kan håndtere både udbetalinger og bogføring helt automatisk. Det gælder f.eks. tjenester som Salary, Danløn og Zenegy.

Husk også, at du skal lave en direktørkontrakt til dig selv samt ansættelseskontrakter til dine ansatte, og at du skal tegne en arbejdsskadeforsikring, som du kan læse mere om nedenfor.

Bemærk, at du som udgangspunk kun kan trække penge ud af din virksomhed som enten løn, udbytte eller afdrag på gæld. Udbytte udloddes på baggrund af overskud i virksomheden, og afdrag på gæld kan du kun betale, hvis selskabet skylder dig penge som følge af, at du har lånt penge til selskabet.


Forsikringer til virksomheden


Det er en god ide at få styr på virksomhedens forsikringer allerede fra opstarten. Nogle forsikringer er lovpligtige og andre er bare gode at have, hvis du bliver ramt af en uheldig situation.

Hvis du har ansatte, er det lovpligtigt at have en arbejdsskadeforsikring, der dækker, hvis en medarbejder kommer til skade på arbejdet.


Andre relevante forsikringer til din virksomhed kan være en erhvervs- og produktansvarsforsikring, en cyberforsikring, en ulykkesforsikring og en sundhedsforsikring. De er ikke lovpligtige, men det er en god ide at kontakte sit forsikringsselskab og høre, hvad de kan tilbyde.


Pension


Som selvstændig sparer du ikke automatisk op til din pension, da du ikke er omfattet af en arbejdsmarkedspension. Når du når folkepensionsalderen, har du ret til folkepension på lige fod med alle andre, men folkepensionen dækker sjældent det behov, som der kommer, når man forlader arbejdsmarkedet. Derfor er det en god ide at overveje en privat pension. Du er heller ikke dækket af de forsikringer, der typisk følger med en arbejdsmarkedspension, som f.eks. livsforsikring og forsikring mod kritisk sygdom.


En privat pension eller individuel pension kan du oprette gennem et pensionsselskab eller din bank. Som selvstændig har du mulighed for at lave følgende tre typer af pensionsformer:

  • Ratepension

  • Livrente

  • Livsvarig alderspension

Du kan se dine samlede pensioner på pensionsinfo.dk. Du kan også læse mere om pensioner på Faktaompension.dk, der er en informationsside lavet af brancheorganisationen Forsikring & Pension.


A-kasse


Når du er virksomhedsejer og selvstændig, kan du også blive medlem af en A-kasse, der sikrer dig dagpenge i tilfælde af, at du er nødsaget til at lukke din virksomhed og ikke har nogen indkomst.


Der findes A-kasser med særligt fokus på selvstændige som f.eks. Frie, Ase og Virksom, så det kan være en god ide at undersøge markedet, inden du som selvstændig vælger A-kasse.


Netværk


Netværk er en central del af mange virksomheders succes, da det giver mulighed for sparring og samarbejde. Det giver samtidig en øget synlighed inden for din branche, eller på tværs af brancher, alt efter, hvilken type af netværk, som du deltager i.


Netværk kan også være en mulighed for at få adgang til finansiering fra investorer og business angels.

Der findes en række etablerede netværk, der tilbyder forskellige muligheder. Det kan f.eks. være Startupcentral, hvor der er fokus på iværksættere eller Danban, hvor der er fokus på investeringer fra Business angels.


Du kan også overveje, om du skal være en del af brancheforeninger som f.eks. Horesta og SMV Danmark.


GDPR


Som virksomhed i Danmark skal du overholde reglerne om GDPR, hvis du anvender personoplysninger. GDPR står for "General Data Protection Regulation" og kaldes på dansk databeskyttelsesforordningen.

Din virksomhed skal have en persondatapolitik, og en cookiepolitik samt en samtykkebanner på din hjemmeside, hvis du anvender cookies. Det gør stort set alle virksomheder, da eksempelvis Google Analytics og andre analyseprogrammer anvender cookies.


Du skal som virksomhed også overveje, om du er dataansvarlig eller databehandler, og om du skal indgå databehandleraftaler med dem, du samarbejder med.


Det kan være en fordel at anvende onlinetjenester som f.eks. Lexoforms til at få styr på din virksomheds GDPR.

Du kan læse meget mere om reglerne om GDPR på Datatilsynets hjemmeside.


Hjemmeside og marketing


Virksomhedens hjemmeside er typisk en stor del af virksomhedens identitet og ansigt ud ad til - over for kunder og samarbejdspartnere. Det samme gælder den generelle marketing som f.eks. eksponering på de sociale medier og nyhedsbreve.


Der findes mange gode virksomheder, der hjælper med at lave hjemmesider og marketing. Undersøg markedet inden du vælger leverandør og lad være med at binde dig til en udbyder i en længere periode med uopsigelighed. Husk derfor at en billig pris ofte er forbundet med andre betingelser.


Hvis du ønsker at gøre det selv, findes der mange gode tjenester som f.eks. WordPress, Fix og Dandomain, hvor du kan købe domæner og lave hjemmesider.


Comentários


bottom of page